ASC Sports & Water is een onafhankelijk adviesbureau
dat de bouw- en sportsector adviseert over geohydrologische,
grondmechanische en sporttechnische vraagstukken.

ASC Sports & Water
Postbus 323
6880 AH VELP

Telefoon (026) 36 900 30
Fax (026) 36 900 39
info@asc-sportsandwater.nl

 

Onze sportdiensten

ASC Sports & Water levert ondersteuning bij het realiseren, het in stand houden en het beheren van buitensportaccommodaties. Constructief denken en het nastreven van gedragen oplossingen binnen de normen van NOC*NSF en de regelgeving van de sportbonden vormen hierbij de basis van onze ondersteuning.

Met langjarige ervaringen in dienstverbanden bij NOC*NSF (ISA Sport), Fugro Ingenieursbureau, Arcadis en Van Kessel Sport & Cultuurtechniek is ASC Sports & Water bij uitstek in staat om oplossingsgericht mee te denken en te werken aan zo optimaal mogelijk toegeruste buitensportaccommodaties voor diverse doelgroepen.

Onze sportdiensten worden onderverdeeld in de volgende specialismen:

 • Behoeftebepaling
 • Planvoorbereiding
 • Kwaliteitsbeoordeling
 • Nulmeting
 • Beheerplan
 • Conflictbemiddeling
Ontdek onze diensten

Onze waterdiensten

ASC Sports & Water levert ondersteuning in de vorm van het verkennen van de bodemkundige en geohydrologische gesteldheid van een planlocatie. Daarbij kunnen analyses worden gemaakt om tijdelijke danwel permanente ingrepen in de grondwaterhuishouding tot stand te brengen.

Met langjarige ervaringen in dienstverbanden bij Fugro Ingenieursbureau, Van Kessel Sport & Cultuurtechniek en Arcadis, is ASC Sports & Water bij uitstek in staat om oplossingsgericht mee te denken. Een nauwe en langjarige samenwerking met Koops & Romeijn Grondmechanica vormt hierbij mede de basis voor veelzijdige onderzoeks- en adviesdiensten.

Onze waterdiensten worden onderverdeeld in de volgende specialismen:

 • Bouwputten en bemaling
 • Bergen en infiltreren
 • Analyseren wateroverlastproblemen
 • Monitoren grondwaterstanden
 • Bouwrijp maak adviezen
 • Kwelanalyses
Ontdek onze diensten
 

Logboek functionaliteit ASC Sports & Water

Logboek functie

ASC Sports & Water is de online functionaliteit van een logboek. Log in via onderstaande link

Hier inloggen →
 

Aanbesteden niet alleen op prijs, ook op kwaliteit

Aanbesteden niet alleen op prijs, ook op kwaliteit.

Bij het aanbesteden van kunstgrasvelden leidt de strijd om de opdracht te vaak tot een minimale kwaliteit. Dat zou anders moeten en kunnen. Martin Heemskerk en Piet Kranendonk van ASC Sports & Water bepleiten een systeem waarin de eigenschappen van de gekozen kunstgrasmat een grotere rol spelen. "Dan komen we hopelijk af van de zesjes en wordt de ontwikkeling naar nog beter kunstgras voortgezet".

Download/bekijk het hele artikel →
 

Rioolvervanging Bomenbuurt te Doetinchem

Gemeente Doetinchem, 2011

In samenwerking met de gemeente Doetinchem en de provincie Gelderland is een bemalingsadvies opgesteld voor de aanleg van DWA en HWA riolering in de Bomenbuurt te Doetinchem.

Meer over dit project →
Rioolvervanging Bomenbuurt in Doetinchem
 

Planvoorbereiding rugbyvelden en watertoets

Gemeente Purmerend, 2012

In samenwerking met de gemeente Purmerend en een planvoorbereiding opgesteld voor de aanleg van één natuurgras rugbyveld en één kunstgras rugbyveld...

Meer over dit project →


Planvoorbereiding rugbyvelden en watertoets Purmerend