Nederland is een waterrijk land. Geen wonder dat ons land uitblinkt in het ontwikkelen en toepassen van kennis over water. Ook ASC Sports & Water heeft haar expertise op het gebied van water en speelt een belangrijke rol in de advisering van watervraagstukken. Dit doen we op een oplossingsgerichte en creatieve manier. Zo bieden we ondersteuning in de vorm van het verkennen van de bodemkundige en geohydrologische gesteldheid van een planlocatie. Daarbij kunnen analyses worden gemaakt om tijdelijke, dan wel permanente ingrepen in de grondwaterhuishouding tot stand te brengen.

Bouwput en bemaling

Watertoets

Wateroverlast

Monitoren

Grondwaterneutraal bouwen

Wil je meer weten over onze dienstverlening?
Wij staan je graag te woord!