Een flora- en fauna-inventarisatie maken

Bij herinrichtingen en uitbreidingen van planlocaties dient een flora- en fauna-inventarisatie te worden gemaakt. Op basis van de gedragscode “Soortbescherming gemeenten” kan zonodig een ecologisch werkprotocol worden opgesteld hoe om te gaan met een specifieke soort bij de voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling of herinrichting.

Wil je meer weten over onze dienstverlening?
Wij staan je graag te woord!