Meerjaren onderhoudsplan en Meerjaren investeringsplan

Middels een nulmeting worden het huidige ontwerp en functioneren van uw sportvelden inzichtelijk gemaakt. Op een eenvoudige en overzichtelijke wijze wordt inzicht verkregen in de restkwaliteit, benodigde maatregelen op korte en lange termijn en jaarlijkse bijkomende kosten.
Het onderhoudsprotocol wordt beoordeeld en tezamen met het onderhoudsteam waarbij nodig aangescherpt op bijvoorbeeld de Greendeal en zorgplicht.

Wil je meer weten over onze dienstverlening?
Wij staan je graag te woord!