Grondwaterstand monitoren

In geval van voorgenomen herinrichtingen en wateroverlast situaties kan de fluctuatie van de grondwaterstand voor een bepaalde tijd worden gemonitord. Hiertoe kunnen door ASC Sports & Water dataloggers worden geïnstalleerd waarmee peilkeuzen, ontwateringsniveaus en opbarstrisico voor een planlocatie nader kunnen worden beoordeeld. Mogelijke inbreng hierbij:

  • bodemkundige en geohydrologische gesteldheid
  • waterdoorlatendheid
  • meten grondwaterstand
  • ontwerpen en dimensioneren bergings- en infiltratiemedia
  • Herleiden oorzakelijke verbanden wateroverlast en oplossingsrichtingen

Wil je meer weten over onze dienstverlening?
Wij staan je graag te woord!