Planvoorbereiding

Planvoorbereiding voor de aanleg, renovatie of (her)inrichting van buitensportaccommodaties

Bij de planvoorbereiding voor de aanleg, renovatie of (her)inrichting van buitensportaccommodaties ontzorgen wij de opdrachtgever. In overleg met opdrachtgever en stakeholders worden wensen en eisen van de veldconstructie en de inrichtingselementen beschreven. Trajecten als vergunningen, Flora en Fauna en realisatiekosten worden doorlopen in de opstartfase.
Vanuit een technische werkomschrijving en/of RAW-bestek met ontwerptekeningen kan de aanbesteding worden gedaan. Na het gunningadvies kan het project tijdens de uitvoering worden begeleid.
Vanwege voormalig dienstverband bij Fugro Ingenieursbureau hebben we een bijzondere positie in de markt aangaande het ontwerp van veldconstructies op slappe bodems.

Wil je meer weten over onze dienstverlening?
Wij staan je graag te woord!