Veilig sporten onder optimale sporttechnische eigenschappen

We willen veilig sporten onder optimale sporttechnische eigenschappen en tegen een goede prijs-kwaliteitsverhouding. Wij hebben in nauwe samenwerking met her ingedeelde gemeenten een werkwijze ontwikkeld waarbij het onderhoud en beheer van de sportvelden in afstemming met de gebruikers worden geharmoniseerd.
Vanuit een inventarisatie en een quick-scan wordt in eerste instantie gezocht worden naar een eenduidig onderhoudsprotocol met een herstel van eventuele achterstalligheden per veld. Een passende rolverdeling, tijdige reserveringen en de gewenste dossiervorming en procedures worden hierbij gescreend en waar nodig geoptimaliseerd. Door het monitoren en periodiek evalueren van de nieuwe structuur kunnen details verder worden aangescherpt en beklijft de nieuwe structuur. Veelal zijn verenigingen.
Uit ervaring is gebleken, dat met deze werkwijze veel kosten kunnen worden bespaard en verhoudingen met gebruikers worden genormaliseerd.

Wil je meer weten over onze dienstverlening?
Wij staan je graag te woord!