Bouwput en bemaling

Bouwput en bemaling

In geval van ondergronds bouwen en de aanleg van kabels en leidingen zal in veel situaties tijdelijk de grondwaterstand moeten worden verlaagd om de uitvoering van werkzaamheden in den droge te kunnen verrichten. ASC Sports & Water kan in dit traject advies geven in de vorm van:

  • Toetsen ontwerp bouwput, bemaling, bemalingsontwerp en bemalingscapaciteit
  • Effectenrapportage
  • Vergunningprocedure en bijkomende kosten en proceduretijd
  • Bouwputadvies

Wil je meer weten over onze dienstverlening?
Wij staan je graag te woord!