Grondwaterneutraal bouwen

Grondwaterneutraal bouwen

Bij nieuwbouwplannen dient een peilkeuze te worden gemaakt voor bebouwing en verhardingen, mede in het kader van grondwaterneutraal bouwen. Voor een voldoende beheersing van het grondwater in de bouwfase en de permanente situatie zijn veelal de volgende analyses gewenst:

  • Beschrijving bodemkundige en geohydrologische gesteldheid
  • Functioneren grondwater in de ondiepe bodem bij neerslagrijke omstandigheden
  • Ontwerp bergings- en infiltratiemedia
  • Ontwatering kruipruimten en tuinen

Wil je meer weten over onze dienstverlening?
Wij staan je graag te woord!