Wateroverlast binnen de bebouwde kom analyseren en beheersbaar maken.

In het kader van het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) heeft de gemeente een zorgtaak gekregen om wateroverlast binnen de bebouwde kom te analyseren en beheersbaar te maken. ASC Sports & Water kan op basis van de beschikbare gegevens en eventueel aanvullend onderzoek, oorzakelijke verbanden en de ernst van meldingen analyseren en rapporteren. Ook kunnen oplossingen voor de wateroverlast worden voorgedragen en begroot.

Wil je meer weten over onze dienstverlening?
Wij staan je graag te woord!